Parker
  • Parker, LORD'u Satın Aldı

Parker Hannifin'in LORD Şirketini Satın Alma Süreci Tamamlandı


Parker, tasarım malzemeleri alanındaki dünya lideri konumunu güçlendiriyor

 

Cleveland, ABD, 29. Ekim 2019 - Hareket ve kontrol teknolojilerinde dünya lideri olan Parker Hannifin Corporation (NYSE: PH), bugün yaklaşık 3 milyar 675 milyon ABD doları karşılığında, gelişmiş yapıştırıcılar/kaplamalar ve titreşim/hareket kontrol teknolojileri alanında lider üretici LORD Corporation'ı satın aldı.  Bu stratejik adımla; birbirini tamamlayıcı nitelikte güçlü malzeme bilimi yetenekleri, elektrifikasyon, havacılık ve uzay sanayii ürünleriyle, kompleks bir organizasyon oluşturuldu.

 

Söz konusu adımın; artan organik büyümeyle, daha yüksek FAVÖK (faiz, vergi ve amortisman öncesi kâr) marjlarıyla, daha güçlü nakit akışı ile hissedarlar için önemli bir değer yaratmasıyla ve bir kerelik maliyetler ile anlaşmayla ilgili amortismanı çıkarmasıyla, Parker için hissedar başına daha fazla kazanç getirmesi bekleniyor.  LORD, Parker'ın "cazip marj ve yüksek büyüme gösteren işletmeler" portföyünü güçlendirerek, Parker'ın malzeme bilimi yeteneklerini tamamlayıcı ürünlerle önemli ölçüde artıracak, Parker'a büyüme endüstrilerinde müşterilere hizmet etme konusunda daha iyi bir konum sağlayacak, ayrıca elektrifikasyon ve hafifletme gibi yeni trendlerden faydalanmasına olanak sağlayacak.

 

Parker'da Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda İcra Kurulu Başkanı olan Tom Williams, konu ile ilgili olarak şunları söyledi: "Tasarım malzemelerinde konumumuzu önemli ölçüde destekleyerek teknoloji portföyümüzü güçlendirme fırsatı bize heyecan veriyor." "LORD'un satın alınmasıyla, işletme marjlarının iyileşmesi bekleniyor, organik büyüme oranı ise Parker portföyünün esnekliğini artırmaya yardımcı olacak ve en iyi çeyrek yıllık finansal performansa ulaşma yolunda bize güç verecek."

 

Parker Tasarım Malzemeleri Grup Başkanı Andy Weeks ise "LORD'un satın alınması, mevcut ve gelecekteki müşterilerimize daha fazla değer sunmamızı sağlayacak" dedi. "Chemlok® gibi güçlü ürün markalarıyla yüksek performanslı bir iş kurmuş olan yetenekli LORD ekibine hoş geldiniz diyoruz.  Şu andan itibaren, her iki kuruluşun en iyi fikirlerinden, yeteneklerinden ve uygulamalarından yararlanarak işletmelerimizi entegre etmek için iş birliği içinde çalışacağız."

 

Hâlihazırda bir entegrasyon ekibi oluşturuldu. Parker ile LORD arasında sorunsuz bir geçişin sağlanması ve iki kuruluş arasında sinerji oluşturulması için tasarlanmış ayrıntılı bir entegrasyon planı üzerinde çalışmalar ise devam ediyor.

 

Parker Hannifin Hakkında
Parker Hannifin, hareket ve kontrol teknolojilerinde dünya lideri bir Fortune 250 firmasıdır. 100 yılı aşkın süredir şirketimiz, mobil, endüstriyel ve havacılık sektörlerindeki müşterilerini başarıya taşımaktadır. Daha fazla bilgi için www.parker.com veya @parkerhannifin.

 

LORD Corporation hakkında
LORD Corporation, riski önemli ölçüde azaltan ve ürün performansını artıran son derece güvenilir yapıştırıcılar, kaplamalar ve titreşim/hareket kontrol teknolojileri geliştiren, çok yönlü bir teknoloji ve üretim şirketidir. LORD, 90 yıldan uzun süredir yenilikçi havacılık ve uzay sanayii, savunma sanayii, otomotiv ve endüstri alanlarında çözümler sunmak için müşterileriyle iş birliği yaparak çalışmaktadır.

 

İleriye Dönük İfadeler

Bu ve diğer yazılı/sözlü raporlarda yer alan ileriye dönük ifadeler, raporun yayını sırasında bilinen olaylara ve koşullara dayalı olarak yapılmıştır; gelecekte öngörülemeyen belirsizliklerin ve risklerin olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Bu ifadeler; "öngörmek", "inanmak", "olasılık", "olmalı", "olabilir", "potansiyel", "devam eder", "planlar", "öngörür", "tahmin eder", "yapar", "amaçlar", "bekler", "umar", "hedefler", "muhtemelen", "yapacak" gibi "ileriye dönük" terminolojilerin ya da bu terimlerin olumsuz biçimlerinin ve benzer deyimlerin kullanımıyla tanımlanabilir ve gelecekteki performansla ilgili tüm ifadeleri, kazanç tahminlerini, olayları veya gelişmeleri içerir. Parker, bu ifadelere aşırı anlam yüklememeleri konusunda okuyucuları uyarıyor. Mobil ve endüstriyel pazarların yanı sıra havacılık ve uzay sanayii pazarlarındaki ekonomik şartlara, şirketin duyurulan yeniden uyum faaliyetleri ile ilişkili beklenen yararlara ulaşma ve bunları sürdürme kabiliyetine, işletim marjlarını iyileştirmek için girişilen stratejik teşebbüslere, mevcut ekonomik ortamın etkileriyle mücadele için atılan adımlara ve büyüme, inovasyon, global çeşitlendirme girişimlerine bağlı olarak; şirketin münferit segmentleri de dâhil olmak üzere performans ve kazançla ilgili geleceğe yönelik tahminler, mevcut beklentilerden büyük ölçüde farklı olabilir. Ayrıca, Amerika Birleşik Devletleri vergi yasalarındaki ve yabancı yargı bölgelerindeki değişikliklerin ve gelecekteki performans/kazanç tahminleri ile ilgili herhangi bir adli veya düzenleyici yorumlamanın fiilî etkisi, şirketin vergi hesaplamalarını etkileyebilir. Özellikle münferit piyasalardaki ekonomik koşullarda olabilecek değişikliklerin, segment performansı üzerinde değişken bir etkisi olabilir.

 

İşlemle ilgili bu tür ileriye dönük ifadelerle bağlantılı riskler ve belirsizlikler, aşağıdakileri içerir ancak bunlarla sınırlı değildir: Şirketin ve LORD'un temel pazarlarındaki ekonomik koşullar, şirketin ve LORD'un, işlemle ilişkili tahmin edilen yararları elde etme ve bunları koruma kabiliyeti, işletme marjlarını iyileştirmeye yönelik stratejik girişimler ve büyüme, yenilikçilik, global çeşitlendirme girişimleri; işlemle ilgili belirsizlikten dolayı iş faaliyetlerindeki kesintiler veya çalışanlarla, iş ortaklarıyla veya devlet kurumlarıyla ilişkilerin sürdürülmesini zorlaştıran diğer etkenler; işlemden beklenen sinerjinin ve elde edilecek değerin gerçekleşmemesi veya beklenen süre içinde gerçekleşmemesi olasılığı; tarafların entegrasyon stratejilerini başarıyla uygulayamaması ve işlemle ilgili dikkate değer ölçüdeki maliyetler. Okuyucular; ileriye dönük bu ifadeleri, 30 Haziran 2019 tarihinde sona eren mali yıl için 23 Ağustos 2019'da yayımlanan Parker 10-K Form Yıllık Raporunda ve SEC ile yapılan diğer periyodik dosyalamalarda tartışılan risk faktörleri ışığında dikkate almalıdır. Parker bu açıklamaları yaparken bu ifşa tarihini temel alır ve yasalarca aksi belirtilmediği sürece bunları güncelleme konusunda hiçbir yükümlülüğü yoktur.

  • Model Kodu: Parker, LORD'u Satın Aldı